Ambity

Ambity-50-leta-20-stoletiKostel z jižní strany obklopují ambity, sloužící jako úkryt pro poutníky a při poutích také jako improvizované zpovědnice. První ambity byly údajně postavené již v  roce 1626, jejich současná podoba však pochází z  roku 1734, kdy k nim byly přistavěny dvě kaple s  půdrysem nepravidelného šestiúhelníku. Horní, jihovýchodní kaple je zasvěcena Korunování Panny Marie a je vyzdobena 34 výjevy ze života Matky Boží od malíře J. Neumanna z Kunžaku, provedenými roku 1871. Pro dolní, jihozápadní kapli zvanou kaple Mrtvých zhotovil roku 1904 na přání tehdejšího kaplana F. B. Vaňka řezbářskou výzdobu František Bílek, dnes je kaple věnována památce padlých ve válce a jsou v ní uloženy ostatky údajného prvního křemešnického poustevníka Jiřího Mrňávka, které byly nalezeny v roce 1934 při stavebních úpravách. Roku 1947 v ní byl instalován kamenný oltář a svícny.

© Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Ambity30-20-stoleti